dijous, 3 de setembre del 2009

Minitutorials de 40 eines TIC

A la web Formación en Didáctica TIC, a més d'incloure materials formatius catalogats per nivells o per perfils, s'inclou una sèrie de minitutorials d'eines TIC, tots de llicència oberta, que poden ajudar-nos a conèixer aquestes eines perquè puguin ser usades en l'aula.
Aquest minitutoriales estan organitzats en un catàleg per categories i, de forma genèrica, cada tutorial sol seguir la següent estructura:
  • Què és? Una petita introducció a l'eina TIC que anem a conèixer.
  • Com aconseguir-la? Aquí se sol indicar la web de l'eina (si la hi ha), si és possible descarregar-se-la, si és necessari el registre, si cal instal•lar alguna cosa, si hi ha versions per a diferents sistemes operatius...
  • Usant l'eina. Aquest sol ser el bloc més extens del minitutorial, doncs aquí es descriuen les principals funcionalitats de l'eina en qüestió, incidint sempre en les possibilitats educatives de la mateixa.
  • Per a saber més. Es proposen enllaços per a obtenir més informació, conèixer propostes didàctiques realitzades...
Actualment són 40 els minitutorials d’eines TIC disponibles i estan organitzats en 13 categories:
Cada minitutorial es pot visualizar online o descaregar en format zip de dos maneres diferents:
Tutorial sin scorm: per veure'l sense necessitat de connexió.
Tutorial fuente. ofereix l'arxiu original generat amb Adobe Captivate que permet modificacions.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada