dilluns, 14 de novembre del 2016

7è Premi TIC a l'escola de la FECCLa Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), amb la col·laboració d’Atlantic Devices, convoca una nova edició del Premi TIC a l’escola.

El treballs que hi concorrin consistiran en la descripció d’una experiència educativa desenvolupada a l’escola que utilitzi qualsevol recurs TIC com a instrument innovador d’ensenyament-aprenentatge.

Hi tindran cabuda treballs desenvolupats amb diferents eines TIC, suports digitals o canals de comunicació que permetin gestionar la informació en l’àmbit educatiu, com ara eines Web 2.0, Apps, PDI, robòtica, dispositius mòbils, a banda de metodologies com la gamificació o la flipped classroom. Hi tindran preferència els projectes que impliquin el treball global de diferents àrees, matèries o docents i que abracin diferents cursos i una o diverses etapes.

Hi poden participar tots els professionals de l’educació en actiu, individualment o formant equip, que desenvolupin la seva tasca docent en un centre (d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles formatius de grau mitjà o superior), adherit a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.

El treball consistirà en la descripció d’una experiència educativa desenvolupada a l’escola que utilitzi qualsevol recurs de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació com a instrument innovador d’ensenyament-aprenentatge.

Aquesta experiència haurà de prendre la forma d’una unitat didàctica. El termini de presentació de treballs finalitza el 20 de gener de 2017.

Per més informació us podeu adreçar a la web del PremisTIC:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada