dimarts, 12 de gener del 2016

6è Premi TIC a l'escola: bases disponibles


La Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), amb la col·laboració d’Atlantic Devices, convoca una nova edició del Premi TIC a l’escola.
El treballs que hi concorrin consistiran en la descripció d’una experiència educativa desenvolupada a l’escola que utilitzi qualsevol recurs TIC com a instrument innovador d’ensenyament-aprenentatge.
Hi tindran cabuda treballs desenvolupats amb diferents eines TIC, suports digitals o canals de comunicació que permetin gestionar la informació en l’àmbit educatiu, com ara eines Web 2.0, apps, PDI, robòtica, dispositius mòbils, a banda de metodologies com la gamificació o la flipped classroom. Hi tindran preferència els projectes que impliquin el treball global de diferents àrees, matèries o docents i que abracin diferents cursos i una o diverses etapes.
Hi poden participar tots els professionals de l’educació en actiu, individualment o formant equip, que desenvolupin la seva tasca docent en un centre (d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles formatius de grau mitjà o superior), adherit a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
El treball consistirà en la descripció d’una experiència educativa desenvolupada a l’aula i que utilitzi les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument innovador d’ensenyament-aprenentatge.
Aquesta experiència haurà de prendre la forma d’una unitat didàctica. El termini de presentació de treballs finalitza el 15 de febrer de 2016. Es poden consultar les bases completes en el següent enllaç: http://www.escolacristiana.org/premistic/P_TIC5.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada