dimarts, 18 d’octubre del 2011

Crear Jocs amb l'Scratch

Crear Jocs amb l'Scratch pretén ensenyar als nens i nenes que programar jocs no és tant complicat com sembla. Per això fem servir l'Scratch, un progamari creat al MIT, que segueix els plantejaments constructivistes del LOGO portant-los encara més enllà.
La metodologia del projecte parteix de la idea (imagina) que volem portar a terme*.
Després venen la planificació, el desenvolupament i  l'experimentació (crea i experimenta), un procés dinàmic, en el que l'alumne es formula preguntes, planifica i identifica processos i possibles dificultats, transfereix coneixements previs, cerca informació, realitza proves d'assaig-error, posa en comú problemes i solucions amb els companys...

Un cop acabat el projecte, es tracta de que el donem a conèixer (comparteix), bé sigui simplement ensenyant-lo als nostres companys o publicant-lo a la web, i acaba amb la reflexió (reflexiona) sobre l'assoliment de l'objectiu inicial, però també sobre el procés seguit, sobre el què hem aprés...
Com veieu, l'objectiu no és aprendre a programar, sinó aprendre a pensar, tot potenciant la creativitat!

Per tot això, ens proposem:
Que els alumnes es proposin una fita abastable (l'elaboració d'un joc concret) i que l'assoleixin.
Fomentar el pensament creatiu, pràctic i cooperatiu. 
Afavorir entorns on l'assaig-error fa possible arribar a solucions, i descobrir que aquestes poden no ser úniques.
Fomentar la creativitat, la cooperació i la interacció entre els alumnes.
Introduir de forma lúdica als alumnes en conceptes senzills de programació.
Fer dels nens/nenes usuaris actius del món dels jocs, i per tant, més crítics.
Partirem d'exemples senzills, explicant de forma molt planera allò que calgui per que l'alumne pugui anar desenvolupant el seu joc en una primera fase. Després li donarem pistes per tal que pugui millorar-lo, enriquir-lo i personalitzar-lo d'una forma molt més lliure i creativa. És el mateix procés que ells ja fan servir per a crear estructures i personatges amb el LEGO o altres jocs de construcció: creació per modelatge i posterior recreació i millorar lliure.

*  En aquest cas concret, la idea és la creació i la millorar d'un joc concrets, però es pot aplicar el mateix esquema que per a la la creació d'un projecte totalment lliure.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada