dimarts, 9 de novembre del 2010

Avaluació del projecte eduCAT1x1. Curs 2009-2010

L'informe d'avaluació El projecte eduCAT1x1. Una aproximació en la perspectiva de les directores i directors de centres participants (curs 2009-2010), és una publicació del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu que recull i sintetitza les opinions i consideracions que ha manifestat, al final del primer any d’activitat, un grup reduït de directores i directors de centres educatius que participa en el projecte des del seu començament a l’inici d’aquest curs. La metodologia emprada en l'avaluació posa l'èmfasi en les seves visions i valoracions dels objectius del projecte, les oportunitats que obre, les dificultats que han experimentat i les expectatives de cara al futur.

L'infome comença amb un resum executiu de l'avaluació del projecte eduCAT1x1 i conté vuit capítols breus. El primer, que és la introducció, exposa els objectius, la metodologia i la mostra de l'avaluació. El segon presenta la visió i actitud dels directius i dels centres davant del projecte. El tercer analitza les actuacions fetes en l'àmbit de les infraestructures. El quart resumeix la percepció que tenen els directors i directores dels continguts digitals i la seva gestió. El cinquè explica els posicionaments dels centres davant del projecte 1x1. El sisè recull aspectes relacionats amb l'activitat acadèmica i la coordinació interna. El setè parla de les expectatives i preocupacions pel futur i el vuitè, unes acotacions finals.

1a edició: juliol de 2010. 43 pàgines. El podeu llegir o decarregar aquí.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada