divendres, 10 de setembre del 2010

La FECC convoca el I Premi TIC a les millors unitats didàctiques realitzades amb el suport de pissarra digital

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) convoca el 1r Premi TIC a les millors unitats didàctiques realitzades amb el suport de pissarra digital. Hi poden participar tots els professionals de l’educació en actiu, individualment o formant equip, que desenvolupin la seva tasca docent en un centre d’educació infantil, de primària, secundària, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà o grau superior, adherit a la FECC.

El treball haurà de consistir en la descripció d’una experiència educativa desenvolupada a l’aula i que utilitzi les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument innovador d’ensenyament-aprenentatge. Aquesta experiència haurà de prendre la forma d’una unitat didàctica i caldrà que es desenvolupi amb el suport de pissarra digital.

El termini d’admissió dels treballs finalitza el 31 d’octubre de 2010. Per a més informació, adreceu-vos a www.escolacristiana.org

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada